Mimo zimy nie zwalniamy!

2017-01-05 Kolejne etapy budowy osiedla Jurajskie Wzgórze V są realizowane zgodnie z harmonogramem. W budynkach B i G dokonaliśmy już montażu stolarki okiennej. Dodatkowo rozpoczęliśmy prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
wróć